Ga naar de inhoud
Ik zocht, maar vond u niet.
Met luide stem riep ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag
en bij zonsondergang.
Ik baadde tevergeefs in de Ganges.
Ik kwam teleurgesteld terug van de Kaäba.
Op aarde keek ik naar u uit
en zocht u ook in de hemel, mijn Geliefde,
maar uiteindelijk heb ik u gevonden,
als een parel verborgen in de schelp van mijn hart.
Inayat Khan

Universeel soefisme

In het universeel soefisme zijn alle religies gelijkwaardig en is er eerbied voor alle boodschappers die de spirituele waarheid aan de mensheid hebben geschonken. Er zijn geen dogma’s. Het gaat om het zoeken naar de parel in de schelp van je hart. Een parel die je Licht, Liefde, Leven, Bron of het Goddelijke zou kunnen noemen.

We zoeken naar het ervaren van die parel en we zijn dan ook ervaringsgericht. We kunnen veel leren uit boeken en lessen van leraren maar uiteindelijk gaat het om het openen van ons eigen hart voor die parel. Liefde, harmonie en schoonheid zijn de sleutelwoorden waarmee Inayat Khan ons inspireert. De natuur, muziek en kunst zijn daarbij belangrijk.

Je hart openen voor die parel vraagt van ons dat we vrijer worden van onze emoties en gedachten. Dat we, zoals Inayat Khan dat noemt, ons bezighouden met de kunst van de persoonlijkheid. Ons hart kan dan steeds ruimer worden zodat we het Licht dat we ervaren ook naar anderen kunnen uitstralen.