Ga naar de inhoud
We horen hier thuis. We horen bij elkaar.
We horen bij de grote gemeenschap van leven op aarde
en in het hart van alles wat leeft.
Onze verbinding is direct en vanzelfsprekend in dit moment.
Elias Amidon

Centrumfilosofie

De basis van geluk is verbinding met jezelf en de ander, in spirituele zin, maar ook praktisch. Graag creëren we als gemeenschap samen deze basis. Een gemeenschap die iedereen accepteert. De uitwerking hiervan vind je in onze visie op diversiteit. Verder willen wij verdieping bij onze leden stimuleren via een ‘Soefifonds’ en een goed doel steunen (de Universel in Katwijk). Tot slot staat samenwerking met andere centra hoog in ons vaandel (kijk bij Soefi Ontmoeting Nederland).

Visie op diversiteit

Soeficentrum Regio Utrecht staat open voor alle spirituele zoekers, ongeacht spirituele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, etnische herkomst, seksuele oriëntatie en politieke voorkeur.
Moerieds, leden en belangstellenden vanuit alle bestaande Inayati organisaties zijn welkom en iedereen in ons centrum is vrij om zich te laten leiden en inspireren door een Soefileraar naar keuze binnen de verschillende Inayati Soefi organisaties. Voor meer informatie klik hier.

 

Soefifonds

Het Soeficentrum Regio Utrecht wil de leden van haar spirituele gemeenschap stimuleren om zich spiritueel te verdiepen in de context van het gedachtengoed van Inayat Khan. Dat kan b.v. door het volgen van een retraite, een cursus of een seminar. En dat kost vaak geld. Natuurlijk heb je dat er graag voor over. Toch kan het prettig zijn als je dan een financieel steuntje in de rug krijgt. Dat wil het Soefifonds je bieden. En natuurlijk zou het heel leuk zijn als je achteraf iets van je ervaringen met onze gemeenschap zou willen delen.
Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met:
Sakya van Male, centrumleider: 06-11599795, sakya.vanmale@ziggo.nl
Shanawaz van Roosmalen, penningmeester: 06-46314368, fransvanroosmalen@kpnmail.nl

Universel Murad Hassil

Ons goede doel

Het Soeficentrum Regio Utrecht steunt de Stichting Universel Murad Hassil (ook wel bekend als de soefitempel) als goed doel. Ons soeficentrum heeft een lange traditie van verbondenheid met de soefitempel in Katwijk als speciale, heilige plaats voor bezinning en ontmoeting. Het is als het ware een pelgrimage bestemming. Voor meer informatie over de Universel, kijk op: www.universel.nu
Daarnaast krijgt de visie van ons onafhankelijke centrum op het universeel soefisme vorm in de Universel. Daar ontmoeten we alle soefi richtingen, alle religies, onze stichter, onze leraren en pir’s en onszelf. Tevens wil het bestuur van de Universel in de toekomst de verbinding gaan benadrukken tussen spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Dit is een behoefte die ook binnen ons centrum leeft en die we langs deze weg kunnen ondersteunen. Klik hier voor de concrete uitwerking.

Soefi Ontmoeting Nederland

Soeficentrum Regio Utrecht is zelfstandig, maar staat niet op zichzelf. We zijn aangesloten bij een netwerk bestaande uit een twaalftal centra, al dan niet verbonden aan de verschillende soefi-stromingen in Nederland. Het netwerk draagt de naam Soefi Ontmoeting Nederland (SON). Het woord ontmoeting verwijst naar in gezamenlijkheid werken aan wederzijdse inhoudelijke ondersteuning. Het betekent ook dat we ons daarbij niet baseren op richtlijnen van bestaande organisaties, maar inspelen op de behoeften die binnen de verschillende centra leven. Klik hier om te zien wat we samen ontwikkelen.