We horen hier thuis. We horen bij elkaar.
We horen bij de grote gemeenschap van leven op aarde
en in het hart van alles wat leeft.
Onze verbinding is direct en vanzelfsprekend in dit moment.
Elias Amidon

Contact

Als de soefi levensbenadering je inspireert en je intensiever wilt participeren in ons centrum, dan kun je contact opnemen met de centrumleider, Sakya van Male. 

We stellen ons bestuur graag aan je voor:
Sakya van Male (voorzitter en centrumleider): 06 – 11599795
Martin van der Graaff (secretaris): m.vandergraaff@ziggo.nl, 06 – 28390357
Shanaz van Roosmalen (penningmeester): 06 – 46314368
Saadi Bitter (bestuurslid): 06 – 45841488
Aafke Osse (bestuurslid):  06 – 21570311

Onze visie op diversiteit
Soeficentrum Regio Utrecht staat open voor alle spirituele zoekers, ongeacht spirituele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, etnische herkomst, seksuele oriëntatie en politieke voorkeur.
Moerieds, leden en belangstellenden vanuit alle bestaande Inayati organisaties zijn welkom en iedereen in ons centrum is vrij om zich te laten leiden en inspireren door een Soefi leraar naar keuze binnen de verschillende Inayati Soefi organisaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat de mensheid samen met alle levende wezens op deze aarde één onverbrekelijk geheel vormt. Om gestalte te geven aan deze fundamentele eenheid, beschouwen wij het als onze opdracht om de wonden die onze aarde in de loop van de tijd heeft opgelopen, te helpen helen, zelfs als dat een voor ons wellicht pijnlijk zelfonderzoek met zich mee zou brengen. Wij beschouwen dit proces als volstrekt passend bij ons ideaal van een steeds doorgaande spirituele transformatie.

Donaties

Soeficentrum Regio Utrecht is een onafhankelijke stichting die wordt gedragen door donateurs en vrijwilligers. 
Als je bij ons centrum bent aangesloten, dan ontvang je jaarlijks een donateursbrief.
Als je ons incidenteel wilt steunen, dan zijn we daar ook heel blij mee. 

Je kunt een donatie overmaken op: NL50 INGB 0008 3808 90 t.n.v. Stg Soeficentrum regio Utrecht. Je gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Onze locaties

Huize het Oosten: soefidiensten
Jan Steenlaan 25, Bilthoven

De Woudkapel, alle andere activiteiten
Beethovenlaan 21, Bilthoven