Ga naar de inhoud

Lid worden

Wil je structureel of alleen af en toe met ons meelopen op het spirituele pad? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Incidenteel

Je kunt zo vaak als je wilt langskomen bij open evenementen. Dat zijn al onze erediensten (tien keer per jaar), open avonden en meditatie-avonden (zeven-acht keer per jaar). We vragen dan alleen een bescheiden bijdrage per keer, denk aan een richtbedrag (*) van € 5,-  

  • Lid worden

Als je lid wilt worden van onze gemeenschap dan ontvang je ook een uitnodiging voor onze Gatha-avonden (eens per maand, tien keer per jaar) en andere specifieke activiteiten. Je bent dan donateur van ons centrum. Het richtbedrag (*) hiervoor is tussen € 40,- en € 80,- per jaar.

  • Lid met persoonlijke begeleiding (moeried)

Als je je wilt verbinden aan een persoonlijke begeleider, die een reisgenoot voor je wil zijn op je pad, dan kun je, zoals wat wij dat noemen, “een moeried” worden. Moeried betekent leerling en binnen het soefisme is leerling zijn en altijd blijven, een onderdeel van de weg. Een begeleider vinden is een avontuur, er moet van beide kanten een klik zijn. Als je samen verder gaat, bekrachtig je de onderlinge band met een kleine ceremonie (inwijding).

  • Donatiemogelijkheden

Soeficentrum Regio Utrecht is een onafhankelijke stichting die wordt gedragen door donateurs en vrijwilligers. Als je ons incidenteel wilt steunen, dan zijn we daar ook heel blij mee. Dat helpt ons om onze activiteiten vorm te geven.
Dat kan een eenmalige gift zijn. Daarnaast is ook een meer structurele aanpak mogelijk. Dat heet een periodieke schenking. Deze heeft een minimale looptijd van vijf jaar. Het voordeel is dat deze in zijn geheel aftrekbaar is van de belasting. Hiervoor moet je twee formulieren invullen. 
Voor nadere informatie kun je altijd contact opnemen met onze penningmeester Shanaz van Roosmalen (fransvanroosmalen@gmail.com).

(*) Met een richtbedrag bedoelen wij dat als je je graag bij ons centrum wilt aansluiten, het geldbedrag nooit een belemmering mag zijn. Mocht je meer willen bijdragen dan is dat heel welkom. Dat helpt ons om anderen in voorkomende gevallen korting te geven.

Soeficentrum Regio Utrecht heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat jouw eenmalige bijdrage boven een bepaalde drempel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Een periodieke schenking is in zijn geheel aftrekbaar. 
Ons bankrekeningnummer is: NL50 INGB 0008 3808 90 t.n.v. Stichting Soeficentrum Regio Utrecht.

Wat doen wij met het geld?
Onze inkomsten gebruiken we om de huur te betalen van de ruimtes waar we erediensten en avonden houden. We betalen er thee, wierook, bloemen en koekjes van. We maken natuurlijk ook administratieve kosten, zoals de aanschaf van kantoorartikelen, het onderhoud van de website, de jaarlijkse kosten voor de instandhouding van onze stichting. We hebben ook elektronica nodig zoals apparatuur voor spraakversterking.

Een gedeelte van onze inkomsten gebruiken we om die mensen die financieel niet goed in staat zijn om regelmatig € 5,- te geven en/of moeite hebben met de donateurskosten een beetje uit de wind te houden.

Elk jaar (als nieuwe stichting is dat voor ons in 2021 voor het eerst) publiceert de stichting op deze website een jaarverslag en een overzicht van inkomsten en uitgaven, zodat we kunnen voldoen aan onze (wettelijke) plicht om verantwoording af te leggen van wat we doen.