In dit lichaam
zijn betoverende velden en bossen,
de zeven zeeën en de ontelbare sterren.
In dit lichaam
zijn de toetssteen en de juwelier.
In dit lichaam
blijft de Eeuwige zingen
en Zijn bron vloeit voortdurend.
Kabir zegt: ‘Luister, mijn vriend, luister,
mijn geliefde Heer leeft daarbinnen.’

Kabir

Open avonden

Hoe ontdek je wat je eigen pad is, wat voor jou de bedoeling is? Door dichter bij jezelf te komen en je meer te verbinden met je essentie en te ervaren wat er dan met je gebeurt. Meditatie, muziek, zang, poëzie en lichaamsbewustzijn stimuleren dit proces.
Op deze avonden werken we met verschillende van die vormen en besteden we ook aandacht aan de adem. En steeds keren weer terug naar de stilte.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Check het activiteitenoverzicht voor data en locatie.

Open thema-avonden: op woensdagavonden
Wat is een soefi? Of je voor het eerst kennismaakt met het soefisme of er al jaren mee bezig bent, deze vraag blijft intrigerend. Want het leven verandert steeds en de antwoorden op deze vraag krijgen daardoor steeds een andere kleur. Vanuit een ervaringsgerichte benadering zullen verschillende aspecten van het soefisme aan bod komen.

Open meditatie-avonden: op woensdagavonden
Deze avond is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor spiritualiteit en meditatie. Op basis van een thema werken we met meditatietechnieken uit verschillende spirituele tradities. Ook muziek, stilte en poëzie spelen een rol en er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Achtergronden van het universeel soefisme: op maandagavonden
Nuria Snijders organiseert maandagavonden voor mensen die belangstelling hebben voor het universeel soefisme, ook wel de religie van het hart genoemd. Onderwerpen, die aan de orde zullen komen: zin en doel van het leven, de hartkwaliteit en de kunst van de persoonlijkheid, gezien vanuit het soefiperspectief. De avonden zullen gekenmerkt worden door inspirerende teksten van Inayat Khan, geleide meditatie en ruimte voor uitwisseling met elkaar over wat hiermee te kunnen doen in het dagelijkse leven.