Ga naar de inhoud
In dit lichaam zijn betoverende velden en bossen,
de zeven zeeën en de ontelbare sterren.
In dit lichaam zijn de toetssteen en de juwelier.
In dit lichaam blijft de Eeuwige zingen
en Zijn bron vloeit voortdurend.
Kabir zegt: ‘Luister, mijn vriend, luister,
mijn geliefde Heer leeft daarbinnen.’
Kabir

Open avonden

Tijdens open avonden treffen belangstellenden en leden van ons centrum elkaar rond een thema. Dit thema benaderen we van verschillende kanten. Meditatie, muziek, zang, poëzie en lichaamsbewustzijn zijn terugkerende elementen. In 2023 – 2024 zijn er 5 open avonden.

Hoopvol leven: drie avonden
Dit seizoen gaan we samen kijken naar de manier waarop we hoopvol in het leven kunnen staan zonder de moeilijkheden in ons eigen leven en in de wereld te negeren. Hoopvol leven is een actieve manier van leven, waarbij we ons inzetten voor datgene wat we waardevol en belangrijk vinden. Ook al zijn er dingen in ons leven die ons tegenhouden, die niet mee zitten en die ons soms de hoop doen verliezen. Dit gaan wij in drie open avonden verder verkennen. We duiken deze avonden in verschillende aspecten die met hoopvol leven te maken hebben:

  1. Verlangen, gemis en dankbaarheid (20.09.2023).
  2. Vertrouwen en overgave (24.01.2024).
  3. Genieten en plezier beleven aan de kleine stapjes op je weg (22.05.2024).

De drie avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken. Ga voor de praktische informatie naar het activiteitenoverzicht.

Open avond over healing op 22/11/2024
Bij deze open avond maken we kennis met één van de rituelen die de stichter van het universeel soefisme, Inayat Khan, ons heeft nagelaten. Het gaat hier om healing. In het Nederlands is ‘helen’ een betere vertaling dan ‘genezing’.

Hierbij stemt een kring van mensen zich af op diegenen die om ondersteuning hebben gevraagd voor hun fysieke, mentale of spirituele gezondheid. Door middel van afstemming, gebed en meditatie wordt in de kring een sfeer gecreëerd waarin liefdevolle energie gestuurd wordt naar hen die dat nodig hebben.

Iedereen is welkom om de sfeer van dit ritueel mee te maken. Deelnemers hoeven geen kennis over het soefisme te hebben, of een medische achtergrond te hebben. We gebruiken ook geen speciale technieken. Een open hart en bewustzijn en aanwezigheid met liefde en sympathie is voldoende.  

Open avond rond meditatieve kalligrafie op 27/03/2024
In verschillende religies is het schrijven van heilige namen, klanken, gebeden of mantra’s een manier om stil te worden. Deze avond maken we gebruik van de Arabische lettertekens die in de Islam gangbaar zijn en die moslims associëren met de Koran.

Het kijken naar en het schrijven van heilige namen en woorden kunnen een heilzame energie overbrengen. Een kalligrafie drukt iets uit van het ultieme mysterie en kan een hulpmiddel zijn bij meditatie. Kalligrafie is ook een instrument waarmee je inzicht in jezelf kunt krijgen en waarmee je het denken tot rust kunt brengen. Samen gaan we proberen of we hier iets van kunnen ervaren door een aantal Arabische letters te leren schrijven met een riet pen. Vervolgens zullen we zelf een kalligrafie gaan maken. Ervaring met kalligrafie is hiervoor overigens niet nodig en voor alle materialen wordt gezorgd.

Ga voor de praktische informatie naar het activiteitenoverzicht.

Meer weten over het universeel soefisme?
Maak een afspraak met Nuria Snijders: snijders.nuria@gmail.com. Zij weet niet alleen veel over het soefisme, maar kan het ook ervaarbaar maken.