Ga naar de inhoud
Altaar bij universele eredienst
Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.
Hazrat Inayat Khan

Soefidiensten

Elke laatste zondag van de maand is er een soefidienst die voor iedereen toegankelijk is. Tijdens zo’n soefidienst is het universeel soefisme als het ware ervaarbaar. En de eenheid van religieuze idealen is er zichtbaar. De spreker van de dag kiest vooraf een thema geënt op het dagelijkse leven. Daarbij zoekt zij of hij teksten uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.

Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit. De diensten vinden elke laatste zondag van de maand plaats behalve in juli en augustus.

Er zijn twee vormen van eredienst: de universele eredienst en de informele dienst.

Bij de universele eredienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld schenkt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.

Check het activiteitenoverzicht voor data en locatie.