Verbinding en ‘nabuurschap’

De basis van geluk is verbinding met jezelf en de ander, in spirituele zin, maar ook praktisch. Graag creëren we als gemeenschap samen deze basis. Doe je mee?

De coronapandemie, die nog steeds niet achter ons ligt, heeft ook veel invloed (gehad) op het leven van de leden en belangstellenden van het Soeficentrum Regio Utrecht.  Omdat de mogelijkheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten tijdens onze activiteiten ontbrak, dreigden we elkaar misschien een beetje uit het oog te verliezen. We hebben dit getracht op te vangen door de meeste activiteiten online vorm te geven. Tot onze verrassing bleek het ook online mogelijk met elkaar tot verdieping en inspiratie te komen. Velen waren hier heel blij mee.

Maar niet iedereen floreert bij online contacten en het kan uiteraard nooit opwegen tegen de mogelijkheid elkaar persoonlijk te spreken. Online breng je namelijk bepaalde persoonlijke dingen niet zo gemakkelijk naar voren. Wellicht hebben er in het leven van mensen ingrijpende zaken plaatsgevonden, waar mede-soefi’s niet van op de hoogte zijn. Misschien zijn er mensen die zich daardoor eenzaam en niet gezien zijn gaan voelen.

Om in de toekomst de verbinding te behouden met centrumleden en belangstellenden die daar behoefte aan hebben, gaan Mirjam Kraamer en Mieke Vogelpoel vanaf nu de contacten met deze mensen onderhouden. Onze spirituele gemeenschap wil dit op de volgende manier vormgeven:

  1. Als je behoefte hebt aan contact met een mede-soefi (vanwege ziekte, eenzaamheid of andere omstandigheden) neem dan contact op met Mieke of Mirjam.
  2. Soms is het gewoon lastig om zelf de vraag te stellen, juist als het even niet goed met je gaat.
    Wij willen als soefi’s ook goed ‘nabuurschap’ aan elkaar helpen geven. Dus laat het Mieke of Mirjam weten als je vermoedt dat iemand anders wat extra aandacht zou kunnen gebruiken.
  3. Iedereen van wie de verjaardag bekend is bij het centrum krijgt op zijn / haar verjaardag een verjaardagskaart, indien (mail)adres bekend is.

Mirjam Kraamer: 06 – 28208743; mirjamkraamer@gmail.com 
Mieke Vogelpoel: 06 – 22058224; info@mv-coaching.nl