Altaar bij universele eredienst
Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.
Hazrat Inayat Khan

Diensten

Elke laatste zondag van de maand is er een soefidienst die voor iedereen toegankelijk is.
Met een soefidienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt. Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.

Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit. De diensten vinden elke laatste zondag van de maand plaats behalve in juli en augustus.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld schenkt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.

In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op de laatste zondag van de maand van 11:00 tot 12:00 uur.
In december is de dienst de zondag voor Kerstmis en in juli en augustus is er geen dienst.

De volgende dienst is op 30 mei om 11:00 uur via Zoom. Jamila Betten spreekt over het thema: Reizen en je innerlijk pad. De teksten vind je hierDe Zoomlink vind je hier.